home
home
huisstijlen boeken jaarverslagen tijdschriften nieuwsbrieven informatieborden brochures folders websites
home contact


in·for·ma·tie·bord (het ~)
1 middel tot het overdragen van informatie

Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden. Maar welke woorden zijn dit dan en zijn dit wel de juiste? Een informatiebord moet informeren, niets meer en niets minder. Prettig snel leesbaar en duidelijk geļllustreerd. Maar natuurlijk ook gewoon mooi, uitnodigen tot lezen. Want pas dan is het doel van een informatiebord bereikt.

Gemeente Vlaardingen, bord park 't Nieuwelant
Informatiepaneel ontwikkeling van de Eikenprocessierups
Informatieborden Bosgroep Zuid Nederland:
Groene Peelvallei
Jeneverbesstruweel De Bikkels
Speel en ontdekplek Molenberg
Molenberg op de Molenheide
Het Buntven
Het Huisven
De Kroonvennen
Het Lisven en Molenven
Het Torreven